Ondernemen

Vlaamse dierenartsen bezorgd over toelatingsexamen

Er is momenteel in alle sectoren een tekort aan dierenartsen in Vlaanderen. Dat zegt Peter Grootveld, dierenarts en voorzitter van de Vlaamse dierenartsenvereniging VeDa, in een reactie op het door de Vlaamse overheid aangekondigde toelatingsexamen voor de opleiding Diergeneeskunde in Gent en Antwerpen omdat er te veel dierenartsen zouden zijn. In een persbericht van de VeDa staat dat ‘de beslissing tot het invoeren van een toelatingsproef in de Diergeneeskunde de dierenartsen grote zorgen baart’.

‘De Vlaamse dierenartsen vinden nu al bijna geen nieuwe collega’s meer om bij hen in de praktijk bij te komen, laat staan als er minder afgestudeerden zullen zijn in de nabije toekomst’, aldus de VeDa. Dat blijkt volgens de dierenartsenvereniging ook uit de elf pagina’s met vacatures in het augustusnummer van het verenigingsblad VeDaScoop. In de voorgaande edities waren dat er maximaal twee.

Niet hun droomjob

De VeDa vraagt de overheid dan ook om het toelatingsexamen dusdanig te organiseren dat de vermindering van instroom niet zal leiden tot een vermindering van het aantal opgeleide dierenartsen. ‘Dit kan enkel als de verlaagde instroom gecompenseerd wordt door hogere motivatie en hogere slaagkansen van de studenten. Het grote probleem is dat jonge dierenartsen dikwijls slechts enkele jaren het beroep uitoefenen om dan te ervaren dat het niet hun droomjob is die ze in gedachten hadden. Vooral daaraan moet bijkomend gewerkt worden.’

Motivatietest

De VeDa wil dat als er een toelatingsexamen komt, die ook minstens een motivatietest omvat, want ‘juist empathie, doorzettingsvermogen en sociale karakter maken dat een dierenarts een goede band kan opbouwen met zijn cliënteel en naar best vermogen die dieren kan behandelen’. Ook stelt de VeDa voor om studenten al vanaf het eerste jaar op vrijblijvende stage(s) sturen of vakantiebanen aan te bieden. ‘Zo kunnen ze vanaf het eerste jaar al de andere kant van de medaille zien.’ Volgens de VeDa kennen pas afgestudeerden vaak het klappen van de zweep nog niet.

Te weinig docenten

Volgens de Vlaamse dierenartsenvereniging is ook de wanverhouding studenten-docenten aan de faculteit een groot probleem. ‘De instroom aan studenten inperken kan hiervoor een oplossing zijn, maar investeren in meer didactisch materiaal en personeel zal op lange termijn onze universiteiten alleen maar beter maken.’

Foto: UGent/Hilde Christaens