Onderzoek

Onderzoek naar afwegingen bij afvoeren melkkoeien

De GD, Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research willen met een enquête onder melkveehouders inzicht krijgen in de afvoerredenen en strategieën die binnen de Nederlandse melkveesector gangbaar zijn.

De enquête is onderdeel van een vervolgonderzoek in het kader van Diergezondheidsmonitor Rund naar afwegingen die melkveehouders maken als het gaat om afvoeren van koeien.

Levensduur

De aandacht voor het zo lang mogelijk aanhouden en daarmee de levensduur van melkkoeien neemt toe. De levensduur van koeien op melkveebedrijven stijgt sinds 2018. Koeien op bedrijven met een lange levensduur scoren goed op het gebied van diergezondheid, meldde de GD onlangs (pdf) op basis van data-analyse van de diergezondheidsmonitoring rundvee. Melkveebedrijven behorend tot de groep bedrijven met een constant hoge levensduur hadden een lagere sterfte, zowel bij de kalveren als bij het volwassen rundvee. Op het eerste gezicht was de uiergezondheid op deze bedrijven minder goed met gemiddeld meer hoogcelgetalkoeien en een hoger tankmelkcelgetal. Het gemiddeld hogere celgetal komt echter niet door een minder goede uiergezondheid, maar doordat de koeien op de bedrijven ouder zijn en oudere koeien vaker een hoog celgetal hebben.

Meer over:
Onderzoek
Deel dit bericht: