Wet- en regelgeving

KoeKompas per 1 januari een SGD-erkend BGP-format

Het KoeKompas is sinds 1 januari 2023 een SGD-erkend BGP-format. Het betreft een tussenoplossing die de overgangsregeling vervangt, zo meldt de SGD in haar nieuwsbrief.

De SGD hanteerde al ruim anderhalf jaar een overgangsregeling in afwachting van het uitwisselen van gegevens tussen de BGP-tool en KoeKompas. Maar de data-uitwisseling vergt nog meer tijd en daarom is er een tussenoplossing bedacht. De tussenoplossing houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van de bestaande mogelijkheid om andere BGP-formats te erkennen. Het KoeKompas is per 1 januari 2023 een SGD-erkend BGP-format. Dit betekent dat dierenartsen, onder voorwaarden, het KoeKompas kunnen laten gelden als BGP-melkvee. De voorwaarden zijn dat het KoeKompas onder andere voldoet aan de eisen die er in het beoordelingsprotocol gesteld worden aan een Bedrijfsgezondheidsplan (GDVB.01a t/m GDVB.02n).

Er is in overleg met het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts (CvB Rund) gekozen voor deze tussenoplossing, omdat die momenteel het minst ingrijpend en het meest praktisch is.

Lees meer over KoeMonitor en de BGP-tool.

Deel dit bericht: