In de praktijk

RE-gehalte in melkveerantsoen komt mogelijk hoger uit dan in 2022

Het ruw-eiwitgehalte (RE-gehalte) van het melkveevoerrantsoen zal dit jaar hoger uitkomen dan in 2022. Dat verwacht het CBS op basis van de nu beschikbare gegevens.

Het gemiddelde RE-gehalte in het melkveerantsoen was in 2022 161 g/kg droge stof. Daarmee werd het streefdoel van de melkveesector en het ministerie van LNV van maximaal 160 g/kg droge stof in 2025 al bijna gehaald. Maar in het tweede kwartaal van 2023 kwam het gemiddelde RE-gehalte uit op 165 g/kg droge stof. Voor het eerste kwartaal van dit jaar waren onvoldoende gegevens beschikbaar om een indicatie te kunnen geven.

Het lagere RE-gehalte van het melkveevoerrantsoen in 2022 is mede het gevolg van het zeer lage RE-gehalte van de in 2021 aangelegde en in 2022 gevoerde graskuilen. Dat het RE-gehalte van deze graskuilen lager uitkwam dan normaal was een gevolg van de natte weersomstandigheden in het voorjaar van 2021, waardoor er later dan normaal gemaaid kon worden.

Adema: compenserende maatregelen nemen

Of de stijging in het RE-gehalte in het melkveevoerrantsoen, zoals het CBS die op dit moment verwacht, ook daadwerkelijk doorzet, zal blijken uit de derde kwartaalrapportage 2023 die medio november verwacht wordt, zo meldt het ministerie van LNV. Demissionair minister Adema roept de sectorpartijen in de melkveehouderij en hun toeleveranciers op om niet op die rapportage te wachten en “nu al compenserende maatregelen te nemen zodat het streefdoel van 160 gram RE/kg droge stof in 2025 in zicht blijft”.

Meer over:
In de praktijk
Deel dit bericht: