In de praktijk

Koeien met bloedarmoede en/of bloedwateren na toedienen voeradditief

De Veekijker van GD ontving in juli 2023 het signaal van ernstig zieke koeien met bloedarmoede, bloedwateren, decubitus en sterfte. Ten minste drie dieren vertoonden deze symptomen na het toedienen van een voederadditief om de dieren versneld droog te zetten. Dat meldt GD in de Veekijker-nieuwsbrief van afgelopen december.

GD heeft bij de NVWA melding gedaan van het vermoeden van een onveilig diervoeder en de fabrikant van het product geïnformeerd over de casuïstieken. Daarnaast heeft de Veekijker contact onderhouden met de betrokken veehouders en dierenartsen om de casussen op te volgen en gegevens te verzamelen. Uiteindelijk zijn bij de Veekijker elf verschillende casussen bekend, waarbij in één geval géén duidelijke link was met het voederadditief.

Pathologisch onderzoek

Zeven dieren, alle volwassen melkkoeien, zijn naar GD gestuurd voor pathologisch onderzoek. De dieren vertoonden aanwijzingen voor acute hemolytische anemie, icterus, bloedwateren en een bruingekleurd karkas, nieren en/of urine. Enkele karkassen hadden een penetrante geur van ‘uienlucht’ in de pens. Het voederadditief, dat is bedoeld om dieren abrupt droog te zetten, bestaat uit onder andere uien- en knoflookextracten. Van uien is bekend dat deze aanleiding kunnen geven tot hemolytische anemie, waarbij de toxiciteit wordt toegeschreven aan disulfiden.

Verkoop stopgezet

De producent van het voederadditief heeft de verkoop ervan in Nederland stopgezet. Ondanks dat voederadditieven niet op dezelfde manier geregistreerd zijn als diergeneesmiddelen, kunnen de ingrediënten zeer potente (farmacologisch) actieve stoffen bevatten waarbij toxicologische risico’s soms onvoldoende in beeld zijn.

Meer over:
In de praktijk
Deel dit bericht: