Wet- en regelgeving

Opmerkelijk: aansprakelijkheid bij letsel door dieren

In een geval waarbij een dierenarts zijn been brak doordat een stier, na een mislukte poging het dier te verdoven, plotseling opsprong en op zijn rechteronderbeen terechtkwam, is de veehouder aansprakelijk gesteld voor de schade.

De veehouder had de dierenarts gevraagd een noodslachting bij een stier uit te voeren. De dierenarts raakte een tijd uit de running en stelde de veehouder aansprakelijk voor de geleden schade.

De wet zegt dat bij een door een dier aangerichte schade, die is veroorzaakt door de eigen energie van het dier en het onberekenbare element daarvan, de eigenaar risicoaansprakelijk is. De omstandigheden zijn daarbij niet relevant. De rechter kwam dan ook uiteindelijk tot de slotsom dat de veehouder aansprakelijk is, niet omdat de veehouder iets te verwijten valt, maar omdat de veehouder op basis van de wet gewoonweg automatisch aansprakelijk is.