Europa | Zoönosen

Europese Commissie investeert in strategische voorraad vogelgriepvaccins

De Autoriteit voor Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied (HERA) van de Europese Commissie heeft vandaag een gezamenlijk raamcontract ondertekend voor de levering van maximaal 665.000 doses van het huidige pre-pandemische zoönotische influenzavaccin van Seqirus, met een optie voor nog eens 40 miljoen doses gedurende de looptijd van het contract. Dit contract, onderdeel van HERA’s paraatheidsmandaat, stelt de deelnemende lidstaten in staat toegang te krijgen tot medische tegenmaatregelen om vogelgriep te voorkomen.

Het vaccin is bedoeld voor mensen die het meest worden blootgesteld aan mogelijke overdracht van aviaire influenza van vogels of andere dieren, zoals werknemers in de pluimveesector en dierenartsen. Het doel is om de verspreiding en mogelijke uitbraken van aviaire influenza in Europa te voorkomen, waardoor zowel de volksgezondheid als de bestaansmiddelen worden beschermd. Dit vaccin is momenteel het enige preventieve middel tegen aviaire influenza dat in de EU is toegelaten.

Vijftien lidstaten van de EU en de EER nemen deel aan deze vrijwillige aanbesteding met Seqirus UK Ltd. Dankzij dit contract kunnen de deelnemende landen vaccins bestellen op basis van hun specifieke volksgezondheidsbehoeften en nationale prioriteiten. Het contract heeft een maximale looptijd van vier jaar.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor zendingen naar Finland, waar werknemers die risico lopen op blootstelling aan vogelgriep, op verzoek van de lidstaat onmiddellijk gevaccineerd zullen worden. Zendingen naar andere deelnemende landen volgen.

Bron: Europese Commissie

Meer over:
EuropaZoönosen
Deel dit bericht: