Antibiotica

Antibioticagebruik in de veehouderij stabiliseert verder: inzet blijft op hooggebruikers

Afgelopen vrijdag publiceerde de SDa (autoriteit Diergeneesmiddelen) de antibioticacijfers van 2023 voor Nederlandse landbouwhuisdieren, met wederom positieve resultaten. Het antibioticagebruik stabiliseert en uit de gegevens blijkt dat veel dierhouders en dierenartsen succesvol zijn in hun streven om het gebruik structureel te verlagen.

In de melkgeiten-, pluimvee-, rundvee- en varkenssector blijft het gebruikspatroon vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Opvallend is de daling van 34,2% in het antibioticumgebruik binnen de kalkoensector ten opzichte van 2022. Daarentegen is het gebruik in de kalversector en konijnensector gestegen met respectievelijk 7,6% en 8,5% ten opzichte van 2022. Verdere reductie kan worden bereikt door het gebruik op structureel hooggebruikende bedrijven te verlagen.

Focus op hooggebruikers
De komende jaren blijft de focus liggen op het verminderen van antibioticumgebruik bij bedrijven met structureel hoog gebruik en hun dierenartsen, om zo de kans op het ontstaan en verspreiden van resistente bacteriën te verkleinen.

Lees de begeleidende SDa-brief en -rapportage hier: ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2023’ 

Meer over:
Antibiotica
Deel dit bericht: