Wet- en regelgeving | Zoönosen

VVD en D66 willen vaccinatieplicht voor dieren in de landbouw

VVD en D66 willen boeren verplichten om hun vee te vaccineren tegen dierziektes die op mensen kunnen overslaan. Een dergelijke plicht bestaat nu al voor Q-koorts. Beide partijen pleiten ervoor om de vaccinatieplicht ook uit te breiden naar ziektes zoals blauwtong en vogelgriep.

Vaccinatie voor Blauwtong en Vogelgriep
Tegen blauwtong, een ziekte die voornamelijk schapen en runderen treft, bestaat al een effectief vaccin. Voor vogelgriep wordt momenteel een vaccin getest. “Daar moet de minister haast mee maken,” zegt VVD-Tweede Kamerlid Thom van Campen. “We zien nu dat in Zuid-Afrika en de Verenigde Staten die griep al op mensen is overgeslagen, en dat moeten we koste wat kost voorkomen. Dus als de testen klaar zijn en het werkt, moet er een vaccinatieplicht komen.”

Vaccinatieplicht bewezen effectief
Volgens Van Campen heeft de verplichte vaccinatie van geiten tegen Q-koorts aangetoond dat verplicht inenten werkt. “Het aantal mensen dat Q-koorts krijgt, is drastisch afgenomen,” aldus het Kamerlid. Hij benadrukt dat de vaccinatieplicht alleen zal gelden voor ziektes waarvoor al vaccins beschikbaar zijn. “Dus kippen, geiten, schapen en runderen moeten worden gevaccineerd tegen zoönosen. Daar willen we de samenleving voor beschermen. Als de wetenschap ons het vaccin geeft, moeten boeren hun dieren ermee vaccineren.”

Financiële ondersteuning voor boeren
Van Campen legt uit dat deze verplichting boeren niet extra hoeft te kosten. Nederland heeft een diergezondheidsfonds waar zowel de overheid als boerenbedrijven aan bijdragen. Als een boer door een dierziekte wordt getroffen en zijn vee moet laten doden en ruimen, worden de kosten uit dat fonds vergoed. “De kosten van het ruimen van zieke dieren stijgen de laatste jaren enorm,” vertelt Van Campen. “Door dieren te vaccineren, worden ze niet ziek en hoeven ze niet geruimd te worden. We kunnen het geld uit het fonds dan gebruiken om de vaccinaties te betalen, wat uiteindelijk kostenbesparend werkt.”