Pluimvee | Vogelgriep

Vogelgriep vastgesteld in grensgebied Duitsland

In Bad Bentheim, net over de grens in Duitsland, is vogelgriep vastgesteld op een legbedrijf. Als gevolg hiervan heeft Duitsland een beperkingsgebied ingesteld dat deels in Nederland valt. Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft daarom ook een beperkingszone ingesteld rondom de gemeente Losser.

H7 Serotype
De besmetting in Duitsland is veroorzaakt door een ander serotype, namelijk H7. Dit is een nieuwe ontwikkeling aangezien er sinds 2003 geen uitbraak met een hoogpathogene variant van dit serotype zo dicht bij Nederland is voorgekomen. Er zijn momenteel in Nederland nog geen aanwijzingen dat het H7-virus circuleert in wilde vogels.

Vervoersverbod
Vanwege de uitbraak dicht bij de Nederlandse grens moet een beperkingszone worden ingesteld met een straal van 10 km. Binnen de 3 en 10 kilometerzone liggen zes pluimveebedrijven. Binnen dit gebied geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanuit deze zone geen pluimvee, broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, evenals voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verdere verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. De exacte locaties van deze zones zijn te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Traceringsonderzoek
Naar aanleiding van deze besmetting zal Duitsland een traceringsonderzoek uitvoeren. De twee bedrijven in het Nederlandse deel van de 3 km zone zullen worden gescreend door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het is van cruciaal belang dat dierenartsen op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen en de noodzakelijke preventieve maatregelen ondersteunen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Deel dit bericht: