Wet- en regelgeving

Caring Vets wil ombudsmens voor dieren

Caring Vets wil dat er een ombudsmens voor dieren komt. Die moet de overheid kunnen aanspreken op het onvoldoende behartigen van dierenbelangen en ook zelf onderwerpen kunnen agenderen.

Volgens Caring Vets benoemt de overheid dierenwelzijn slechts marginaal in haar plannen voor kringlooplandbouw. “En door de roep om emissiebeperking in de dierhouderij in combinatie met de zoönoseproblematiek, neemt de dreiging toe dat veel dieren nog verder opgesloten worden in dichte stallen met luchtwassers.” De Ombudsmens voor dieren moet de overheid ter verantwoording roepen voor het verzaken van daadwerkelijke bescherming van dieren, aldus Caring Vets.

Contact met ombudsman

Caring Vets heeft voor het aanstellen van een ombudsmens voor dieren contact met het kantoor van de Nationale ombudsman, de Raad voor Dierenaangelegenheden en met het Centrum voor DierMens Studies. “We zoeken brede steun, onder andere bij dierenwelzijnsorganisaties en bij politieke partijen. D66 is voor, zie hun actieplan ‘Houden van Dieren: Dierenwelzijn bij de tijd’!'” Het initiatief wordt ook gesteund door Caring Farmers.

Deel dit bericht: