Wet- en regelgeving

Registratie antibioticagebruik geitenhouderij vanaf 1 april

Op 1 april 2021 begint de wettelijke registratie van antibioticagebruik in de geitenhouderij. De antibioticadatabase daarvoor is klaar. Dat meldt het Platform Geitenhouderij.

Automatiseringsbedrijf Elda had al een antibioticadatabase voor de geitenhouderij en die is zo aangepast dat hij aan de eisen van het ministerie van LNV voldoet. Dan gaat het onder andere om het automatisch kunnen aanleveren van gegevens, voorkomen van fraude en de borging van de privacy waardoor de gegevens anoniem kunnen worden doorgestuurd naar de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). De SDa gaat de gegevens analyseren en daar uitspraken over doen, zei voorzitter Jos Tolboom onlangs in vakblad Geitenhouderij.

“Op de langere termijn zal de SDa rapporteren over het antibioticagebruik in de melkgeitenhouderij”, aldus Tolboom. “Dat gebeurt misschien volgend jaar en anders in 2023. Als het antibioticagebruik te hoog is, zal er een plan van aanpak moeten komen om het te verlagen.”

Deel dit bericht: