Wet- en regelgeving

Surveillance van mogelijke influenzatypen in varkenshouderij

Het kabinet heeft het RIVM gevraagd om een plan van aanpak te maken voor een achtergrondsurveillance om zicht te krijgen op de mogelijke influenza-typen die in de Nederlandse varkenshouderij circuleren. Dat staat in een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over versterking van het zoönosenbeleid naar aanleiding van het rapport Bekedam.

In het rapport van ‘Zoönosen in het vizier’ van een expertgroep onder voorzitterschap van Henk Bekedam wordt de aandacht ook gevestigd op influenza bij varkens. Binnen de zoönosestructuur is hierover volgens het kabinet al eerder gesproken.

De achtergrondsurveillance waar het RIVM mee bezig gaat is bedoeld om influenza-typen die voorkomen op varkensbedrijven te kunnen vergelijken met typen die in de humane diagnostiek worden gevonden en niet om influenza bij varkens te monitoren. Op deze manier kunnen vroegtijdig trends worden waargenomen en indien nodig kan dan meer onderzoek plaatsvinden, ook in relatie tot typen of mutaties die bij mensen worden gezien, aldus het kabinet in haar brief.

Deel dit bericht: