In de praktijk

Onderzoek naar maatschappelijke rol en positie dierenartsen

Bureau Berenschot doet in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek naar de maatschappelijke rol en de positie van de dierenarts. De onderzoekers willen ook drie groepsinterviews houden met praktiserende dierenartsen. Dierenartsen kunnen zich tot en met 28 februari aanmelden voor deze interviews via de ­website van Bureau Berenschot.

In de afgelopen jaren hebben in het veterinaire veld verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die (mogelijk) van invloed zijn op de rol en positie van de dierenarts. Zo is de complexiteit van het veterinaire werk toegenomen, heeft de dierenarts binnen zijn of haar praktijk te maken met een veranderend karakter van werkzaamheden, het afwegen van verschillende vaak conflicterende belangen en verandert ook het maatschappelijke verwachtingspatroon over de rol die de dierenarts inneemt. De veranderde rol en positie van de dierenarts is mogelijk van invloed op de manier waarop de dierenarts zijn werk in de praktijk kan en wil uitvoeren. Mede hierom en andere ontwikkelingen laat LNV een onderzoek uitvoeren door Bureau Berenschot.

De rapportage die Berenschot oplevert zal als basis dienen voor het gesprek dat het ministerie aangaat met de veterinaire sector.

Meer over:
In de praktijk
Deel dit bericht: