Onderzoek

8 miljoen euro voor internationaal onderzoek naar welzijnsmonitoring in slachthuis

Onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht en het onderzoeksinstituut ILVO in Vlaanderen kregen bijna 8 miljoen euro van de Europese Unie om in samenwerking met het bedrijfsleven meetapparatuur te ontwikkelen voor het meten van het welzijn van vleeskuikens en vleesvarkens in het slachthuis.

De kern van het aWISH-project (Animal Welfare Indicators at the Slaughterhouse) is de grootschalige, geautomatiseerde welzijnsmonitoring van op dieren gebaseerde indicatoren in het slachthuis, die gerelateerd zijn aan welzijn op het bedrijf, tijdens het laden en lossen, transport en slachten. Om deze indicatoren te meten, zullen nieuwe sensoren worden ontwikkeld en getest, zodat continu en automatisch gegevens kunnen worden verzameld. Het doel is om deze gegevens vervolgens te gebruiken om feedback en advies te geven over best practices aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de vleeskuikens en -varkens gedurende hun hele leven (boer, vangteam, transporteur, slachthuis).

6 regionale vleeskuiken- en varkensproductieketens

Het aWISH-project wordt gefinancierd door Horizon Europe en loopt vanaf 1 november 2022 in totaal vier jaar. Het project wordt geleid door ILVO en telt 24 partners uit 13 Europese landen. De kern van het project zijn zes regionale vleeskuiken- en varkensproductieketens of pilots, verspreid over Europa (onder andere Nederland), waar de aWISH-ontwikkelingen zullen worden getest en gevalideerd.

Andere diersoorten

“Dit is een ambitieus project om het welzijn van kippen en varkens te verbeteren”, zegt Bas Rodenburg, hoogleraar Dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht en coördinator van het onderdeel Monitoren en verbeteren van dierenwelzijn binnen het project.  “We plaatsen onze geautomatiseerde methoden op een centrale plaats, namelijk in de slachterij. Daar kunnen we het welzijn van de dieren tijdens het in- en uitladen, transport en slachten het beste in de gaten houden, en ook de koppeling maken met welzijn op de boerderij”, zegt Rodenburg. “We starten met deze twee soorten landbouwhuisdieren, maar willen de kennis en technologieën ook beschikbaar maken voor andere diersoorten die vlees produceren, zoals runderen, kalkoenen of eenden.”

Meer over:
Onderzoek
Deel dit bericht: