Algemeen

Adema: stappen zetten voor verdere versterking veterinaire beroep

Er moeten stappen worden gezet voor een verdere versterking van het veterinaire beroep. Dat schrijft minister Adema van LNV in een brief aan de Tweede Kamer na het verschijnen van twee onderzoeksrapporten over de veterinaire sector.

Het gaat om het rapport van adviesbureau Berenschot dat onderzoek deed naar de versterking van de professionele rol en positie van de dierenarts en het stelsel van de kwaliteitsborging van de diergeneeskundige beroepsuitoefening, en het rapport van Stichting Economisch Onderzoek en Geelen Consultancy dat de knelpunten en perspectieven op de arbeidsmarkt voor dierenartsen beschrijft.

In het eerstgenoemde rapport staat onder andere dat de veterinaire sector een coördinatie- en financieringsprobleem heeft. Het rapport over de arbeidsmarkt gaat in op onder meer het verhelpen en voorkomen van een tekort aan dierenartsen door bijvoorbeeld een begeleidingsprogramma in te stellen voor structurele supervisie, begeleiding en scholing tijdens en na het afstuderen voor een soepelere transitie van Masteropleiding naar de arbeidsmarkt en minder vroegtijdige uitstroom.

Breedgedragen plan

“De conclusies zijn helder en stevig en de aanbevelingen roepen op om met elkaar belangrijke stappen te zetten richting een verdere versterking van het veterinaire beroep”, aldus Adema in zijn brief. Hij wil met de beroepsgroep afspraken maken over de opvolging van de aanbevelingen. “Ik streef ernaar om in 2023 tot een breedgedragen plan te komen, waarin zowel de gezamenlijke ambities zijn opgenomen, alsook concrete afspraken over de uitvoering, inclusief bekostiging en een tijdspad.” De minister wil dit doen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Foto: Martijn Beekman/Rijksoverheid

Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: