Wet- en regelgeving

Adema verkent inzet dierenartsen bij vaccinatie tegen vogelgriep

Voor het uitvoeren van het surveillanceprogramma om besmettingen met vogelgriep in gevaccineerde koppels pluimvee te detecteren, zijn er te zijner tijd mogelijk te weinig officiële dierenartsen. Demissionair minister Adema van LNV verkent daarom de inzet van andere deskundigen, zoals praktiserende dierenartsen. Dat schrijft Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Vaccinatie tegen onder andere vogelgriep is mogelijk in de Europese Unie, mits een lidstaat zich houdt aan de voorwaarden en regels, zoals gesteld in de Europese verordening (EU) 2023/361. Het zijn vooral de eisen in artikel 2.2 (Annex XIII, deel V) van de verordening, waarin staat dat een officiële dierenarts maandelijks de koppels moet inspecteren en bloedmonsters moet nemen, die veel menskracht vragen.

Maar de Europese wetgeving geeft evenwel ruimte aan lidstaten om een aantal activiteiten onder voorwaarden door andere deskundige personen, zoals praktiserende dierenartsen, te laten uitvoeren, aldus Adema. Hij verkent op dit moment de mogelijkheden om hiervan gebruik te maken.

De minister wil ook, in het kader van het vaccinatiestappenplan, onderzoeken wat een optimaal surveillanceprogramma – uitvoerbaar en effectief – kan zijn voor de Nederlandse situatie. Volgens hem hebben meerdere lidstaten de zorg over de uitvoerbaarheid van het surveillanceprogramma al bij de Europese Commissie geuit.

Veldproef vanaf september

In september begint naar verwachting een veldproef om te onderzoeken of de twee vaccins, die eerder zijn getest in een laboratoriumsetting, ook effectief zijn onder veldomstandigheden. De veldproef wordt uitgevoerd op twee kleine legbedrijven en zal ruim een jaar duren, de productieperiode van een legkoppel. Met kippen uit deze veldproef wordt op verschillende tijdstippen bij Wageningen Bioveterinary Research een transmissieproef uitgevoerd om de effectiviteit van de vaccinatie in de loop van die periode te kunnen bepalen.

Mede op basis van de eerste resultaten van de veldproef zal een pilot starten met meerdere bedrijven. Dit is een eerste stap om ervaring op te doen met de praktische uitvoering van vaccinatie, zoals registratie, surveillance en handel. De pilot start als de vaccins zijn toegelaten door de European Medicines Agency (EMA).

Deel dit bericht: