Nieuws | Rundvee

Stand van zaken blauwtong serotype-3 bij runderen

Naarmate blauwtong serotype 3 (BTV-3) zich over Nederland verspreidt, en ook in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk inmiddels besmettingen zijn bevestigd, worden de klinische verschijnselen van de BTV-3 uitbraak bij runderen steeds duidelijker. De impact van de uitbraak bij rundvee is op dit moment nog niet volledig in beeld en wordt door Gezondheidsdienst voor Dieren nader onderzocht.

Op basis van bedrijfsbezoeken die GD-dierenartsen hebben uitgevoerd op met BTV-3 besmette bedrijven en de signalen en beschrijvingen uit het veld van met name dierhouders en dierenartsen zijn de klinische verschijnselen tot dusver als volgt samen te vatten: naast duidelijke beschadigingen van het slijmvlies in de bek en op de neusspiegel hebben veel dieren ook rode oogslijmvliezen en traanogen. Bij meerdere koeien worden slokdarmproblemen gezien en ook overmatig speekselen. Koeien hebben roodheid en beschadigingen op de uier en er worden stramme en kreupele koeien gezien met rode en/of gezwollen kroonranden en gezwollen poten. Ook is ontschoening gezien. Koeien met BTV-3 hebben koorts en melkproductiedaling.

Het verloop, de duur van ziekte, het aantal zieke runderen per bedrijf en de ernst van de verschijnselen wisselt sterk. Ook het herstel na ziekte en herstel van de melkproductie wisselt sterk per dier en per bedrijf. Als gevolg van ernstige verschijnselen, zoals bijvoorbeeld bij ernstige kreupelheid of ernstig ademhalingsproblemen door longoedeem, kunnen dieren sterven of in geval van uitzichtloos lijden worden geëuthanaseerd. Een uitgebreide beschrijving van de klinische verschijnselen komt binnenkort beschikbaar. Het verloop op besmette bedrijven wordt momenteel door GD opgevolgd.

Recent is er BTV-3 aangetoond in de milt van een doodgeboren en voor pathologisch onderzoek aangeboden kalf (bijna voldragen, 8 maanden dracht). Het is geboren uit een moeder met BT-verschijnselen op een met BTV-3 besmet bedrijf. Het kalf vertoonde uitwendig geen aangeboren afwijkingen. In de BTV-8 uitbraak van 2006-2008 werden kalveren geboren die BTV-8 virus bij zich droegen. Dit mechanisme wordt gezien als een mogelijkheid voor het virus om te overwinteren. In 2007 zagen we dat wanneer ongeboren kalveren vroeg in de dracht besmet werden, zij kans hadden op de ontwikkeling van hersenafwijkingen. Of infectie met BTV-3 ook kan leiden tot hersenafwijkingen bij kalveren is niet bekend. Als dit het geval is, zal dit de komende maanden zichtbaar worden. Het is daarom belangrijk om alert te zijn op kalveren die de komende maanden geboren worden indien deze doodgeboren zijn of kort na de geboorte sterven. Om de impact van de BTV-3 infecties goed in beeld te krijgen, is het volgens de GD belangrijk om contact op te nemen met GD Veekijker en deze dieren eventueel aan te bieden voor pathologisch onderzoek.

Op dit moment worden er meerdere studies uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de impact van de BTV-3 uitbraak bij zowel kleine herkauwers als runderen. Zodra er meer informatie is, zal de GD hierover communiceren.

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: