Onderzoek

Onderzoek naar verspreiding varkensgriepvirus op varkensbedrijven

Een consortium van bedrijfsleven, dierenartsen en Nederlandse kennisinstellingen wil de verspreiding van het varkensgriepvirus binnen grote varkensbedrijven in kaart brengen Het onderzoeksproject duurt vier jaar. Dat meldt de Faculteit Diergeneeskunde, een van de leden van het consortium.

Kennis van verspreiding van varkensgriep is van belang voor de varkenssector om maatregelen te identificeren die de circulatie van varkensgriepvirus kunnen beperken. Op deelnemende varkensbedrijven zal worden onderzocht in welke leeftijdsgroepen de varkensgriepvirussen en antistoffen tegen dit virus kunnen worden aangetoond en welke virusstammen ziekte veroorzaken. Ook wordt gekeken naar de snelheid waarmee het virus verspreidt, en welke combinatie(s) van antistoffen en afweercellen voldoende bescherming geven om de virusverspreiding te remmen.

Op basis van de gegevens die tijdens het onderzoek naar varkensgriep worden verzameld, worden computermodellen ontwikkeld die de verspreiding van varkensgriep nabootsen. Met deze modellen kunnen maatregelen om verspreiding van varkensgriepvirus te remmen, zoals vaccinatie of extra hygiëne, worden getoetst.

‘Mengvat voor virussen’

Het onderzoek naar varkensgriep wordt uitgevoerd door de Faculteit Diergeneeskunde en de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk, in samenwerking met meerdere projectpartners. Arjan Stegeman, hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren. “We willen praktische kennis en wetenschappelijke inzichten bundelen. Omdat varkensstallen een potentieel mengvat zijn voor virussen, is het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in monitoring van varkensgriep, in vaccinatie en in bioveiligheid. Maar we moeten ook onderzoek doen naar het effect op de dynamiek van infectie. Hoe verspreiden virussen zich, en hoe kunnen wij daarin ingrijpen? Die kennis is ook een product dat wij kunnen exporteren naar andere landen, waar soms nog veel meer varkens gehouden worden. Door dit samen met een grote groep partners op te pakken, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van dier en mens.”

Meer over:
Onderzoek
Deel dit bericht: