Onderzoek

Pilot: geen vogelgriep aangetoond bij varkens

In een pilotonderzoek naar de circulatie van influenzavirussen op Nederlandse varkensbedrijven, is geen vogelgriep aangetoond bij varkens. Dat meldt het ministerie van LNV.

In de pilot zijn bij 90 varkenshouderijen monsters getest op influenzavirussen die kunnen voorkomen bij zoogdieren, mensen en vogels. Er zijn verschillende varianten van varkensgriepvirussen van het subtype H1 en één van het subtype H3 gevonden. Vogelgriep is niet aangetoond bij varkens.

Surveillancesysteem

Het pilotonderzoek is uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met Gezondheidsdienst voor Dieren, Wageningen Bioveterinary Research en Erasmus MC om een surveillancesysteem op te zetten voor het volgen van (veranderingen in) de circulatie van influenzavirussen op Nederlandse varkensbedrijven. Ook is een database ontwikkeld waarin de genoemde partijen informatie over de gevonden virusstammen met elkaar kunnen delen en deze kunnen vergelijken met humane influenzastammen.

Het RIVM heeft de opdracht gekregen om de huidige opgezette surveillance voor een half jaar voort te zetten en om samen met de instituten tot een structurele invulling van de surveillance te komen.

Varkensinfluenza bij twee mensen

In de looptijd van de pilot zijn in de humane surveillance, als toevalsbevinding en niet als gevolg van monitoring onder aan varkens blootgestelde mensen met luchtwegklachten, twee casussen van varkensinfluenza bij mensen gevonden. Beide personen waren al genezen.

Sinds 1986 zijn in Nederland negen besmettingen met varkensinfluenzavirussen bij mensen gerapporteerd. De oorsprong van het virus kon niet worden vastgesteld. Een belangrijke oorzaak hiervan was het gebrek aan inzicht over de aanwezigheid van varkensinfluenzavirusstammen en virusvarianten op Nederlandse varkensbedrijven.

Draaiboek

De minister van LNV heeft in afstemming met de sector ook een beleidsdraaiboek voor uitbraken van vogelgriep bij gehouden varkens opgesteld. In dit draaiboek zijn verschillende scenario’s uitgewerkt, inclusief mogelijk te nemen maatregelen voor het geval vogelgriep wordt aangetoond bij een varken.

Meer over:
Onderzoek
Deel dit bericht: