Pluimvee | Vogelgriep

Geen vogelgriep bij Nederlandse bedrijven in beperkingszone Duitse uitbraak

De twee Nederlandse pluimveebedrijven binnen de 3 kilometerzone van de recente uitbraak van vogelgriep in Bad Bentheim, Duitsland, zijn vrij van vogelgriep. Dit heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur bevestigd.

Details van de Uitbraak en Instelling van Beperkingszones
Vanwege de uitbraak van het hoogpathogene vogelgriepvirus H7N5 in Bad Bentheim, net over de grens in Duitsland, zijn een 3 kilometerzone (bewakingszone) en een 10 kilometerzone (bufferzone) ingesteld die deels in Nederland liggen. Op de twee Nederlandse pluimveebedrijven in de bewakingszone zijn monsters genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze monsters blijken vrij te zijn van vogelgriep.

Beperkingen in de Beperkingszones
In zowel de 3 kilometerzone als de 10 kilometerzone in Nederland gelden de volgende maatregelen:

  • Vervoersverbod voor broedeieren, eieren, pluimvee en pluimveemest.
  • Ophok- en afschermplicht die minimaal 30 dagen duren na de eerste melding.

Huidige Situatie in Nederland en Duitsland

  • Nederland: Binnen de beperkingszones bevinden zich zes pluimveebedrijven.
  • Duitsland: Er zijn 317 bedrijven getroffen, met in totaal bijna 1,5 miljoen stuks pluimvee. Of er in Duitsland meer besmette bedrijven zijn, is nog niet bekend.

Traceringsonderzoek en Risicobeoordeling
De Duitse autoriteiten voeren een traceringsonderzoek uit. Landbouwminister Femke Wiersma stelt in een Kamerbrief dat wilde vogels waarschijnlijk de bron van de infectie zijn, hoewel de exacte bron en besmettingsroute nog onbekend zijn. Het is bekend dat er veel serotypen, meestal van een laagpathogene variant, circuleren onder wilde vogels. Mogelijk heeft een laagpathogene variant van het H7-type pluimvee geïnfecteerd, waarna het virus is gemuteerd naar een hoogpathogene variant. Een vergelijkbaar scenario deed zich in 2003 voor in Nederland met het H7N7-virus, wat leidde tot meerdere uitbraken.

Geen Besmette Wilde Vogels in Nederland
Recent zijn in Nederland geen dode wilde vogels gevonden met hoogpathogene vogelgriep. Monitoring van levende wilde vogels in juni toonde geen aanwijzingen voor de circulatie van een H7-serotype. Minister Wiersma heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd om een risicobeoordeling van de situatie in Nederland. Op basis hiervan zal worden bepaald of extra maatregelen nodig zijn om de kans op een vogelgriepuitbraak te verkleinen.

Deel dit bericht: