In de praktijk

Gratis bloedonderzoek paarden op antistoffen tegen westnijlvirus

Dierenartsen kunnen in het transmissieseizoen van het westnijlvirus (WNV) (juni – november) bloed van paarden met neurologische verschijnselen gratis laten onderzoeken op antistoffen tegen WNV in het kader van uitsluitingsdiagnostiek. Deze diagnostiek wordt middels een ministeriele subsidie gefinancierd. Dat meldt de GD.

Het onderzoek zal met instemming van de paardeneigenaar moeten gebeuren, omdat WNV aangifteplichtig is en positieve resultaten dus aan de NVWA doorgegeven moeten worden. Positieve resultaten worden geconfirmeerd door WBVR of RIVM. Het paard is echter een zogenaamd ‘dead-end host’, dus positieve bevindingen zullen géén gevolgen hebben voor de desbetreffende paarden en locaties waar de paarden gehouden worden.

Wilde vogels, muggen en mensen

In 2020 is westnijlvirus (WNV) voor het eerst in Nederland aangetoond in zowel wilde vogels als muggen als acht mensen. Ondanks de kleine kans dat muggen ziekteverwekkers zoals WNV overdragen op mensen en paarden, zal de komende jaren op diverse manieren worden geprobeerd om WNV-circulatie zo vroeg mogelijk op te sporen. Hierbij kunnen paarden een belangrijke rol spelen, door middel van syndroomsurveillance bij paarden met neurologische verschijnselen.

Insturen van serumbloedmonsters kan tot 30 november, het einde van het vector(muggen)-seizoen. Een inzendformulier is te vinden op de website van de GD.