Bedrijfsnieuws | Mensen

Lidwien Smit hoogleraar One Health en Milieu-epidemiologie bij faculteit Diergeneeskunde

Lidwien Smit is per 1 november 2021 benoemd tot hoogleraar One Health en Milieu-epidemiologie bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

De leerstoel valt onder het interfacultaire Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van het departement Population Health Sciences bij Diergeneeskunde en het UMC Utrecht. Smit richt zich in haar onderzoek en onderwijs vooral op de impact van de leefomgeving op de gezondheid, vanuit een One Health-perspectief: de samenhang tussen gezondheid van mens, dier en milieu.

“Nederland is een dichtbevolkt land met een omvangrijke veehouderij”, zegt Smit. “Dat levert een spanningsveld op met de volksgezondheid, denk aan Q-koorts, verspreiding van antibioticaresistente bacteriën en effecten van luchtverontreiniging, maar ook aan recente SARS-CoV-2-besmettingen tussen mensen en dieren op Nederlandse nertsenhouderijen. Bij de huidige grote vraagstukken rondom de veehouderij, moeten mogelijke risico’s voor de omgeving en volksgezondheid vooruitstrevend worden aangepakt. Ik hoop hier met deze leerstoel aan te kunnen bijdragen, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.”

Lidwien Smit (1976) behaalde haar master Environmental Sciences (cum laude) aan de Wageningen University & Research in 2001 en promoveerde in 2008 aan de Universiteit Utrecht. Na een jaar als postdoctoraal onderzoeker bij INSERM in Parijs, begon zij als onderzoeker bij de afdeling Milieu-epidemiologie van het IRAS. In 2013 werd ze daar benoemd tot universitair docent en in 2018 tot universitair hoofddocent. Sinds 2020 is Smit hoofd van de ‘One Health Microbial’-groep bij het IRAS.

Deel dit bericht: