Onderzoek

Dertig wetenschappers: neem dieren serieus in regeerakkoord

Dertig wetenschappers, van onder andere de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit, vragen in een opiniestuk in Trouw de nieuwe regering om dieren serieus te nemen in het regeerakkoord. ‘Wetenschappelijke inzichten over dieren veranderen razendsnel, maar deze inzichten zijn tot nu toe nauwelijks terug te vinden in politiek beleid’, aldus de wetenschappers.

Dieren moeten volgens de wetenschappers serieus worden genomen omdat ze ‘wezens zijn met belangen. Net als mensen hebben andere dieren een leven dat voor hen het belangrijkst is. Van veel dieren, zoals bijvoorbeeld kippen, koeien, varkens, konijnen en vissen, weten we dat ze een ervaring hebben van hun leven. Ze zijn iemand, niet iets. Onderzoek naar taal, muziek, cultuur en moraliteit van dieren staat in de kinderschoenen maar laat zien dat hun ervaring dieper reikt dan we dachten’.

Daarnaast moeten we dieren serieus nemen ‘omdat we een planeet delen. Verlies van biodiversiteit (Nederland is daarin koploper in Europa) treft niet alleen de wilde dieren die afhankelijk zijn van gezonde ecosystemen: mensen zijn dat ook. De manier waarop we dieren en de natuur behandelen zal ons uiteindelijk opbreken, zeker in een klein land als Nederland met zo’n intensieve en grootschalige veehouderij’.

Verder liggen er volgens de wetenschappers ‘paradoxen aan de huidige politieke houding ten aanzien van dieren ten grondslag. Er wordt erkend dat dieren wezens zijn met belangen, maar vervolgens worden die belangen vanzelfsprekend opgeofferd aan de economie. Dat is inconsequent en past niet bij een democratische rechtsstaat. Principes die alleen voor de eigen groep gelden, in dit geval mensen, zijn weinig waard’.

De wetenschappers roepen de regering daarom onder andere op om wetenschappelijk onderzoek naar dieren en de planeet serieus te nemen, ‘uit de dierwetenschappen, maar ook uit vakgebieden als ethiek, filosofie, het recht en taalkunde. Niet alleen in de toepassing van beleid, want dan is het al te laat, maar in het vormgeven van wetten en beleid dat daadwerkelijk voortbouwt op wat we weten over de dieren in ons midden, om te beginnen met het regeerakkoord’.

Meer over:
Onderzoek
Deel dit bericht: