Kennispartnerbericht van Hipra

Vrijdag 13 juli 16 uur verdedigt Annelies Michiels haar doctoraatsstudie in Gent

Op vrijdag 13 juli om 16 uur zal Annelies Michiels haar doctoraatsstudie met als titel ‘Factors influencing pneumonia and Mycoplasma hyopneumoniae infections in pigs’ openbaar verdedigen.

Mycoplasma hyopneumoniae is het primair agens van enzoötische pneumonie (stalhoest) en speelt een belangrijke rol in het porcien respiratoir ziekte complex. Infecties met M. hyopneumoniae komen wereldwijd voor en hebben een nefaste invloed op de dagelijkse groei en voeder efficiëntie van geïnfecteerde varkens. Deze infecties brengen een verhoogd antibioticagebruik met zich mee en infecties met andere respiratoire agentia vinden gemakkelijker plaats.

De algemene doelstelling van deze thesis was om factoren te onderzoeken die het voorkomen van pneumonie en M. hyopneumoniae-infecties bij varkens beïnvloeden om zodoende te komen tot een betere controle van de ziekte.

De specifieke doelstellingen waren:

  • de diversieit van M. hyopneumoniae in Vlaamse varkensbedrijven en de impact hiervan op longletsels gedetecteerd aan de slachtlijn nagaan,
  • de invloed van stof en ammoniak concentraties in de stallucht nagaan op het voorkomen van longletsels veroorzaakt door M. hyopneumoniae,
  • de invloed van deoxynivalenol (DON) en acetyl-derivaten van DON in het voeder op een experimentele M. hyopneumoniae-infectie onderzoeken,
  • het effect van vaccinatie met een commercieel vaccin op een challenge infectie met twee M. hyopneumoniae stammen onderzoeken.

Annelies Michiels werd in 2011 master in de diergeneeskundige wetenschappen. Daarna trad zij in dienst als onderzoeker aan CODA-CERVA te Ukkel. Ze startte haar doctoraatsstudie in 2012 aan de eenheid bedrijfsbegeleiding varken van de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. In 2013 werd ze aangesteld als assistent aan de eenheid bedrijfsbegeleiding varken. Sinds 1 juni 2018 versterkt Annelies Michiels het varkensteam van HIPRA in België.

De verdediging zal plaatsvinden in het auditorium B van de Faculteit Diergeneeskunde aan de Salisburylaan 133 te Merelbeke.

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.