Wet- en regelgeving

Wakker Dier vraagt minister om verbod op formaline in klauwbad koeien

Wakker Dier heeft in een brandbrief minister Staghouwer van LNV gevraagd om formaline en vergelijkbare alternatieven niet langer toe te staan in voetbaden voor koeien.

Formaline is bijtend en kankerverwekkend, aldus Wakker Dier. ‘Het wordt dan ook sterk afgeraden om koeien met open wonden door de voetbaden te laten lopen, omdat dit erg pijnlijk is.
Maar melkveehouders weten niet precies welke koeien open wondjes aan hun voeten hebben’, zo schrijft de stichting in haar brief aan de minister.

Wakker Dier heeft experts en literatuur geraadpleegd en die geven volgens de stichting aan dat het niet bewezen is dat formaline beter werkt dan andere – niet schadelijke en bijtende – stoffen. ‘Een groot deel stelt zelfs dat een voetbad en/of het gebruik van formaline helemaal geen nut heeft.’

Ook het verboden kopersulfaat zou nog altijd illegaal worden ingezet.

Zoeken naar alternatieven

De GD meldt op zijn website dat formaline zijn effectiviteit heeft bewezen, maar dat het middel ‘niet toekomstbestendig is vanwege enkele neveneigenschappen. Formaline is bij onzorgvuldig gebruik gevaarlijk en mogelijk kankerverwekkend.’

Volgens de faculteit Diergeneeskunde wordt er internationaal gezocht naar alternatieven voor kopersulfaat en formaline voor gebruik in klauwbaden. Kopersulfaat is nog wel beschikbaar, maar het gebruik ervan in klauwbaden is in de EU wettelijk verboden sinds 2006 en mag niet worden geadviseerd. Koeien die open wonden aan de klauwen hebben die nog niet zijn genezen, zouden niet door een klauwbad met formaline moeten lopen, want dat is zeer pijnlijk en draagt zeker niet bij aan de genezing.

Deel dit bericht: